Yolat Grup İnşaat sizi ve ailenizi konforlu ve güvenli bir yaşam kalitesine ulaştırıyor.Yolat İnşaat

Misyonumuz

• Müşterilerimizin beklentilerini istikrarlı kalite anlayışı ile karşılayarak değer yaratmayı esas alan kurumsal yapımız müşteri odaklı çalışma stratejimiz ve rekabetçi büyüme potansiyelimiz ile "en iyi" şekilde değerleri yönetmek.

• Mühendislik ve yönetim bilimlerindeki en son teknolojik olanakları kullanılarak daima yüksek kalite sağlayan GENÇ YOLAT İNŞAAT standartları uluslararası kabul görmüş kalite standartlarına dayanmaktadır. GENÇ YOLAT İNŞAAT gelişen inşaat teknolojilerine uygun yapılar üretmektedir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutmak ve mükemmelleşme anlayışını esas alarak, insana, doğaya, çevreye ve topluma saygılı olarak sürdürmek, üstün nitelikli yapı anlayışını, kusursuz altyapı sistemleriyle birleştirme hedefini taşımaktadır.

• Günümüz için ve gelecek kuşaklara karşı sosyal sorumluluğu yerine getirmeyi kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran GENÇ YOLAT İNŞAAT, çalışmalarını planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumluluğun sürdürülebilir projelerden oluşmasının, Türkiye ve dünya için sağlanacak fayda açısından önemli olduğuna inanmaktadır. Çalışmalarında bu ilkeyi temel almakta ve toplumsal projelerinde sürdürülebilir çevre konusuna odaklanmaktadır. Misyonumuz, çevre koruma bilinciyle davranarak örnek projeler ile bu bilinci yayarak inşaat sektöründe önder bir yapı firması olmaktır.

• Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD), sürdürülebilir kalkınmayı şöyle tanımlıyor: "İş dünyasının ve insan yaşamının gereksinimleri ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurularak; ekonomik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla bugünden geleceğe uyumlu bir planlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir yaklaşım".

• Karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu insan kaynakları ile en iyi niteliklere sahip insan gücünü istihdam etmeyi sağlamak.

Kurumsal Değerlerimiz

• Sektördeki gelişen teknolojileri takip ederek evrensel standartlarda kaliteli ve daha sağlıklı yaşam alanları için projeler üretmek,

• Projelere özgü özel çözümler geliştirerek, yenilikçi ve yaratıcı sonuçlara ulaşmak,

• Takım çalışmasını teşvik ederek farklı fikirlerin gelişmesine olanak sağlamak,

• Hizmet kalitesini sürekli artırarak büyümek, en büyük yatırımı insan mutluluğuna yapmak,

• Güven, dürüstlük ve sosyal sorumluluk prensiplerine daima sahip çıkmak,

• Uzman ekibimizle kaliteyi en uygun maliyetle elde etme başarısını göstermek,

• Müşteri bağlılığına verdiğimiz önemle taahhüdümüzdeki işleri zamanında tamamlamak,

• Uygulamalarımızda sistematiği sağlarken çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz arasında sinerji yaratmak,

• Topluma ve çevreye olan saygımızın bir sonucu olarak tüm çalışmalarımızda çevreyi korumaya özen göstermek.

Kalite Politikası

• Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak,

• Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak,

• Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak,

• En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak,

• Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek,

• Her seviyede eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitimi sunmak,

• İnsan ile aileyi, doğal hayat ve teknoloji ile birlikte konumlandırmasından ortaya çıkan 'kaliteli yaşam sürme' olgusunu, projelendirdiği ve inşaa ettiği yapıların başlangıç ve temel noktası olarak görmek,

GENÇ YOLAT İNŞAAT'ın Çevre Politikası

• Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak

• Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak

• Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak,

• GENÇ YOLAT İNŞAAT teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak hem üretim sırasında hem de sonrasında inşaatlarına kalite, konfor ve güvenlik katmaktadır. Ayrıca teknoloji sayesinde imalat süresini de kısaltmaktadır.