Yolat Grup İnşaat sizi ve ailenizi konforlu ve güvenli bir yaşam kalitesine ulaştırıyor.Ortaköy İnşaat

Kurumsal Vizyonumuz

Organizasyonel yapımızı ve teknolojik alt yapımızı sürekli geliştirerek, profesyonel ve uluslararası standartlarda iş yapabilen ve bu doğrultuda nitelikli yapı, gayrimenkul, inşaat taahhüt projeleri üretebilen saygın bir marka olmak kurumsal vizyonumuzdur.

Kurumsal Misyonumuz

Girişimci ve cesur kadromuzla yapabilen, sürekli geliştirilen kadromuzla ulusal ve uluslararası piyasalarda kontrollü riskler alarak ilerlemek, çevreye duyarlı gayrimenkul ve inşaat projeleri gerçekleştirerek müşterilerimize çağdaş ve güvenilir çözümler sunmak ve bu doğrultuda sektörel farklılıkları yakalayarak toplumla paylaşmak kurumsal misyonumuzdur.

DEĞERLERİMİZ

• Takımdaşlık
Kurumun ayakta kalması ve sürekli gelişim gösterebilmesi için tüm şirket çalışanlarının, yöneticilerin ve paydaşlarının enerjisini birleştirerek, iletişimde açık, sorumlulukların bilincinde, bir bütün halinde sorunlara ortak çözüm üretmektir.
• Sürekli Gelişim
Şirketin performansını artırmak için gelişim programlarımızla kişisel gelişmeyi teşvik ederek çalışanlarımızın performansını artırmak ve şirket dahilinde potansiyellerini ortaya çıkararak daha verimli ve yaratıcı projeler gerçekleştirmektir.
• İnsana Saygı Duymak
Bir insan, hangi dinden, milletten, renkten, coğrafyadan, dilden, düşünceden ve anlayıştan olursa olsun, öncelikle insan olduğunun algılanması sağlanarak, hem personelimizin hem de müşterilerimizin fikirlerini ayrı ayrı değerlendirip, marka güvenilirliği kapsamında farklı projelere imza atmaktır.
• Profesyonellik
Şirketin çalışma standartlarına uygun olarak, iş kurallarını, iş ahlakını ve iş disiplinini ön planda tutarak, tüm şirket çalışanlarının işe ve diğer insanlara karşı tutumlarını gözden geçirerek müşterilerimizle daha iyi bir iletişim içinde olmaktır.
• Açıklık ve Şeffaflık
Müşterilerimizin bizleri daha iyi tanıyıp güven duyabilmeleri için düzenli, karşılaştırılabilir, zamanında ve güvenilir bilgi paylaşımını sağlamaktır.
• Müşteri Odaklılık
Koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Müşterinin duygu, düşünce ve beklentilerinin neler olduğunu saptayarak mevcut ve hedef müşterilerin hem proje esnasında hem de sonrasında ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hizmetler sağlayabilmektir.
• Objektif Olmak
Her olaya ya da her projeye farklı açıdan bakmamıza neden olan farklı eğitim, kültür ve dünya görüşlerimize rağmen tüm şirket çalışanlarının olaylara aynı hassasiyeti göstererek tarafsız kararlar alabilmesidir.
• Öz Eleştiri Yapabilmek
Şirketimizin, gerçekleştirmiş olduğu her proje öncesi ve sonrası kendini sınayıp, kendi içinde yaşanan davranış hatalarını yargılayarak kendisinin öz eleştirisini yapabilmesidir.
• Çevreye Duyarlılık
Kısıtlı kaynaklar ve artan çevre kirliliği nedeniyle, planlama ve tasarım aşamasından uygulama ve işletmeye alınma aşamasına kadar tüm süreçlerde çevre bilincini ön planda tutarak enerji tasarruflu yapılar üretmektir.
• Girişimcilik
Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için, doğru bir iş planı ve risk analizi ışığında gerekli riskleri alarak mevcut projeleri tamamlamak, yeni projelere imza atmaktır.

MİMARİ

Gerek proje, gerekse şantiye konusunda dinamik ve deneyimli bir kadroyu bünyesinde barındıran ORTAKÖY İNŞAAT A.Ş. ekibinin titiz bir seçimle oluşturmaktadır. Tüm projelerde işbirliği esastır. Tüm mimari grubu devam eden projelerimizi kapsayan haftalık tasarım toplantılarında oluşturulan forumlara yaratıcı bir biçimde katılır. Bu işbirliğine proje danışmanları, inşaat grubu ve tedarikçiler de katılır. Mimarlarımız, her işe özgü taze bir ruh getirmek, her program ve müşteriye ait ayırt edici farklı özellikleri ortaya çıkarma anlayışı taşır. Hızlı ve kaliteli inşaat üretimi ile sektörde özel bir yer almayı hedefleyen ORTAKÖY İNŞAAT A.Ş.ekibini oluştururken aşağıdaki konulara dikkat etmektedir:

• Uluslararası inşaat tecrübesi
• Yaratıcılık
• Kalite kontrolü
• Maliyet kontrolü
• Uygulama kontrolü
• Zaman yönetimi